"EUREXIA Polska" Sp. z o.o.

 

91-203 Łódź ul.Traktorowa 180

tel. (042) 655 96 22

fax. (042) 652 70 05NIP: PL 947-18-02-873


Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000092394

Kapitał Zakładowy 8 202 600 PLN

Formularz kontaktowy